سفارش تبلیغ
صبا
نسیم وحی
نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 88 خرداد 21 توسط مشکات | نظر

فقیهی کامل زنی داشت دانا،
روزی آن فقیه زن خود را دید که به نردبان بالا می رفت،
چون به نیمه رسید ، فقیه گفت :
اگر بالا روی به طلاقی و اگر فرود آیی به طلاقی و اگر بر جای خود مکث کنی به طلاقی!
زن فی الفور خود را به زیر انداخت .
فقیه او را آفرین کرد و گفت :اگر من نمانم ،تو توانی که مسایل شرعی را جواب نویسی.

« لطایف الطوایف »

طبقه بندی: فقیه،  زن،  دانا
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.:
By Ashoora.ir & Blog Skin :.